Main menu

PRL po świdnicku – drugi album naszego wydawnictwa

Jeszcze w drukarni, ale lada dzień do Państwa rąk trafi już druga publikacja naszego wydawnictwa poświęcona historii Świdnicy. „PRL po świdnicku. Świdnica 1945-1989” to album ponad 250 fotografii wzbogacony wycinkami z prasy lokalnej wydawanej w tym okresie w Świdnicy i na Dolnym Śląsku.

Proponujemy Państwu swego rodzaju podróż w czasie do przeszłości nie tak odległej, jak to miało miejsce w „Starej Świdnicy”, ale jakże odmiennej. „PRL po świdnicku” to pięć rozdziałów: lata czterdzieste, pięćdziesiąte, sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, zamykających dzieje miasta w klamrze począwszy od zakończenia II wojny światowej po zmiany systemowe w 1989 roku.

al1Fotografie pochodzą z różnych zbiorów. Ich autorów – o ile było to możliwe do ustalenia – i kolekcje z jakich pochodzą, przedstawiono w spisie kończącym ostatni rozdział albumu. Album nie powstałby, gdyby nie pomoc i współpraca wielu osób, do których kierujemy podziękowania.al2Nie sposób pominąć zaangażowania pracowników Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy – dyrektora Wiesława Rośkowicza oraz dr Dobiesława Karsta, a także osób współtworzących Portal Historyczny „Świdnica – Moje Miasto” www.mojemiasto.swidnica.pl, czyli Przemysława Tarłowskiego, Wiesława J. Raszkiewicza, Mariana Twardowskiego. Dziękujemy za udostępnienie prywatnych zbiorów zdjęć Agnieszce Orłowskiej-Raj i Olgierdowi Raj, Janowi Maciejowi Gocowi, Markowi Pidantemu. Ponadto kierujemy podziękowania do: Adama Bujaka, Romualda Hamerskiego, Barbary Jończyk, Toma- sza Krzesaja, Wiesława Modzelewskiego, Gabrieli Nowogrodzkiej, Jana Osiaka, Lucyny i Kazimierza Pająkowskich, Alicji Plamowskiej, Doroty Rodziewicz, Zbigniewa Rząsy, Ireny Stefańskiej Bogdana Trojnickiego.

W ostatnim tygodniu kwietnia zainteresowanych albumem zapraszamy do księgarni lub wydawnictwa po nasz najnowszy album w cenie 50 zł.